Astellas zoekt een

Production Operator

Netherlands

General Information

Job Advert Title
Production Operator
Location
Netherlands
Function/Business Area
Manufacturing
Department
Solid V
Employment Class
Permanent

Description

Production Operator

About Astellas

At Astellas we can offer an inspiring place to work and a chance to make your mark in doing good for others

Our expertise, science and technology make us a pharma company. Our open and progressive culture is what makes us Astellas. It’s a culture of doing good for others and contributing to a sustainable society.

Delivering meaningful differences for patients is our driving force. We all have a significant opportunity to make that difference, working locally in the areas we know best, whilst drawing inspiration from the different insights and expertise we have access to globally and from our innovative, external partners.

Our global vision for Patient Centricity is to support the development of innovative health solutions through a deep understanding of the patient experience. At Astellas, Patient Centricity isn’t a buzzword - it’s a guiding principle for action. We believe all staff have a role to play in creating a patient-centric culture and integrating an awareness of the patient into our everyday working practices, regardless of our role, team or division.

Our ethos is underpinned by the Astellas Way, comprising five core values: patient focus; ownership; results; openness and integrity.

We are proud to offer an inclusive and respectful working environment that fosters collaboration and ownership.

Our aspiration is to bring the best brains together, to provide them with world-leading tools and resources and a unique structure that fosters real agility and entrepreneurial spirit.
The Production Operator is located in Meppel, Netherlands, within the Pharma Manufacturing Division.

The team is based in the Netherlands.

About the Role

As a Production Operator, you play a crucial role in our production process in Meppel. You will be responsible for a specific production process in our Packaging or Formulation department, discussing production progress with the Coordinator, Formulation Manager, Packaging Manager, or Team Leader Production. Our production operates in day shift, 3-shift rotations, and the production of pharmaceutical products is central.

Job Aspects

 • Work according to safety procedures and regulations.
 • Ensure timely completion of tasks according to standards.
 • Compliance with procedures and manuals during production activities.
 • Understanding of machinery and equipment operation.
 • Independence in operating sub-processes.
 • Communication about process progress with supervisors and colleagues.

Requirements

 • Technical insight and ability to independently organize production processes.
 • Knowledge of safety procedures, with a focus on a vision of safe working. Able to always correctly use safety features on machines.
 • Awareness and knowledge of GMP rules (GMP I, II, and III), with the ability to follow SOPs and attend workplace training. Experience in dismantling and assembling production equipment for maintenance or product changes according to procedures and SMED methodology.
 • Experience in independently resolving first-line malfunctions and knowing when a deviation should be escalated to a higher level or supervisor.
 • Able to independently organize and execute production processes, complying with standards in safety, quality, and quantity.

Additional Information

 • Location: Meppel.
 • Work: in 3-shift rotations.


We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law.


Over Astellas:

Bij Astellas kunnen we een inspirerende werkplek bieden en de kans om je stempel te drukken door iets goeds te doen voor anderen. Onze expertise, wetenschap en technologie maken ons een farmaceutisch bedrijf.

Onze open en vooruitstrevende cultuur maakt ons Astellas. Het is een cultuur van goed doen voor anderen en bijdragen aan een duurzame samenleving. Het leveren van betekenisvolle verschillen voor patiënten is onze drijvende kracht. We hebben allemaal een aanzienlijke kans om dat verschil te maken, lokaal te werken in de gebieden die we het beste kennen, terwijl we inspiratie putten uit de verschillende inzichten en expertise waar we wereldwijd toegang toe hebben en van onze innovatieve, externe partners.

Onze wereldwijde visie op 'Patient Centricity' is het ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve gezondheidsoplossingen door een diep begrip van de patiëntenervaring. Bij Astellas is 'Patient Centricity' geen modewoord - het is een leidende principe voor actie. We geloven dat alle medewerkers een rol hebben bij het creëren van een cultuur gericht op de patiënt en het integreren van bewustzijn van de patiënt in onze dagelijkse werkpraktijken, ongeacht onze rol, team of divisie.

Onze ethos wordt ondersteund door de Astellas Way, bestaande uit vijf kernwaarden: focus op de patiënt; eigendom; resultaten; openheid en integriteit. We zijn trots op het bieden van een inclusieve en respectvolle werkomgeving die samenwerking en verantwoordelijkheid bevordert.

Onze aspiratie is om de beste geesten samen te brengen, hen te voorzien van toonaangevende tools en middelen, en een unieke structuur te bieden die echte wendbaarheid en ondernemersgeest bevordert.

Het opbouwen van je carrière bij Astellas blijft uitdagende en inspirerende kansen bieden, met de mogelijkheid om een positieve impact te hebben op anderen. Onze open en vooruitstrevende cultuur kenmerkt Astellas. Het is een cultuur waarin het goed doen voor anderen en bijdragen aan een duurzame samenleving centraal staan.

De Production Operator bevindt zich in Meppel, Nederland, binnen de Pharma Manufacturing Division.

Het team is gevestigd in Nederland.

Over de functie

Als Production Operator speel je een cruciale rol binnen ons productieproces in Meppel. Je wordt verantwoordelijk voor een specifiek productieproces op onze Packaging- of Formulation-afdeling, waarbij je de productievoortgang bespreekt met de Coördinator, Manager Formulation, Manager Packaging of Teamleader Production. Onze productie draait in dagdienst, 3 ploegendiensten, en het produceren van farmaceutische producten staat centraal.

Functie-aspecten:

 • Werken volgens veiligheidsprocedures en voorschriften.
 • Zorgen voor tijdige voltooiing van taken volgens normen.
 • Naleving van procedures en manuals bij productieactiviteiten
 • Begrip van machines en apparatuurwerking.
 • Zelfstandigheid bij het bedienen van deel processen.
 • Communicatie over procesvoortgang met leidinggevenden en collega's.

Functie-eisen:

 • Technisch inzicht en bekwaamheid om productieprocessen zelfstandig te organiseren.
 • Kennis van veiligheidsprocedures, met een focus op een visie op veilig werken. In staat om veiligheidsvoorzieningen op machines altijd correct te gebruiken.
 • Bewustzijn en kennis van GMP-regels (GMP I, II en III), met het vermogen om SOP's te volgen en werkplektrainingen bij te wonen. Ervaring in het demonteren en monteren van productieapparatuur voor onderhoud of productwissels volgens procedures en SMED-methodiek.
 • Ervaring in het zelfstandig oplossen van eerstelijns storingen en het weten wanneer een afwijking moet worden geëscaleerd naar een hoger niveau of leidinggevende.
 • In staat om productieprocessen zelfstandig te organiseren en uit te voeren, waarbij normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kwantiteit worden nageleefd.

Extra informatie:

 • Locatie: Meppel.
 • Werk: in 3 ploegendienst.

Wij zijn een werkgever die gelijke kansen biedt en alle gekwalificeerde sollicitanten krijgen een kans op een baan, ongeacht ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, handicapstatus, beschermde veteranenstatus of enig ander kenmerk dat door de wet wordt beschermd.

Blijf op de hoogte van vacatures zoals deze

of

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures