Johnson & Johnson zoekt een

Associate Manufacturing Technician

Leiden, Netherlands

Description

De Associate Manufacturing Technician is in opleiding om de kerntaken en de ondersteunende, routinematige werkzaamheden op de afdeling Equipment Preparatie of Fermenter Assembly uit te voeren. De taken worden in eerste instantie onder begeleiding van een ervaren (Senior) Manufacturing Technician uitgevoerd. Indien de Associate Manufacturing Technician een taak aantoonbaar goed beheerst, mag deze zelfstandig, zonder begeleiding gedaan worden.

Na een periode van training is promotie naar Manufacturing Technician mogelijk wanneer: de Associate Manufacturing Technician de kerntaken 6 maanden achtereen volwaardig heeft uitgevoerd.
•    De kerntaken: een voldoende groot takenpakket wat de operator in staat stelt om op dagelijkse basis werkzaamheden te verrichten. Dit takenpakket wordt door de Manufacturing Supervisor vastgesteld en voorafgaand aan de training besproken met medewerker en trainer.
•    Volwaardig: zelfstandig en volledig volgens de cGMP, EHSS en PE normen.


De kerntaak is het leveren van verschillende soorten equipment aan de andere productieafdelingen, o.a.:
•    Het verzamelen van equipment
•    Het dis-assembleren van equipment
•    (Het voorbereiden voor) het schoonmaken (wassen/CIP) van equipment
•    Het assembleren van equipment
•    (Het voorbereiden voor) het autoclaveren van equipment
•    Het pressure testen van equipment
•    Het leveren van equipment aan de interne klant

Daarnaast verricht de Associate Manufacturing Technician ondersteunende werkzaamheden, zoals:
•    het bijhouden van documentatie en computersystemen,
•    “basic asset care”: zorgdragen voor de netheid (5S), onderhoud en organisatie van de ruimtes en apparatuur
•    sampling
•    gebruik van de aanwezige Lean systemen

CGMP, EHS&S, EN LEAN
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strenge cGMP condities. De Associate Manufacturing Technician draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. De uitvoering van de taken, de organisatie van het werk en het continu verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en cGMP- en EHSS-compliance worden ondersteund door Lean technieken en concepten. De Associate Manufacturing Technician heeft een goede kennis van cGMP, EHSS en Lean, op het niveau dat bij deze functie past, is getraind in de interne procedures en volgt deze, als ook andere interne standaarden, altijd. De Associate Manufacturing Technician signaleert tekortkomingen en verbetermogelijkheden. Hij/zij voert incidenteel verbeterinitiatieven uit die praktisch van aard zijn en geen support van andere afdelingen nodig hebben.

Qualifications

Minimale kwaliteiten:
1. Minimum opleiding: Technische opleiding op MBO 2 niveau (bijvoorbeeld Autotechniek, Vliegtuigbouwkunde, Werktuigbouwkunde)

2. Minimum ervaring: 0 – 1 jaar werkervaring

3. Competenties

Technisch / inhoudelijk
• Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid, Engelse leesvaardigheid
• Technisch inzicht
• Vaardig in het (de-)monteren van technische equipment
• Vaardig in het werken met computers en software

Gedrag en houding
• Kwaliteitsgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet inschakelen.
• Samenwerking en communicatie: Toont respect en luistert naar anderen, brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang.
• Leren en verbeteren: Staat open voor feedback, leert van fouten, neemt initiatief om eigen werk te verbeteren.
• Flexibiliteit: Staat open voor verandering, verbetering, vernieuwing.

Blijf op de hoogte van vacatures zoals deze

of

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures