Blijf op de hoogte van de laatste farma vacatures

Johnson & Johnson zoekt een

Manufacturing Technician

Leiden, Netherlands

Description

De Manufacturing Technician voert de kerntaken en de ondersteunende, routinematige werkzaamheden uit op de afdeling Equipment Preparatie of Fermenter Assembly.

Essential Job Duties and Responsibilities
De kerntaak is het leveren van verschillende soorten equipment aan de andere productieafdelingen, o.a.:
•    Het verzamelen van equipment
•    Het dis-assembleren van equipment
•    (Het voorbereiden voor) het schoonmaken (wassen/CIP) van equipment
•    Het assembleren van equipment
•    (Het voorbereiden voor) het autoclaveren van equipment
•    Het pressure testen van equipment
•    Het leveren van equipment aan de interne klant

Daarnaast verricht de Manufacturing Technician ondersteunende werkzaamheden, zoals:
•    het bijhouden van documentatie en computersystemen,
•    “basic asset care”: zorgdragen voor de netheid (5S), onderhoud en organisatie van de ruimtes en apparatuur
•    sampling
•    overdragen van kennis
•    gebruik van de aanwezige Lean systemen

CGMP, EHS&S, EN LEAN
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder strenge cGMP condities. De operator draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. De uitvoering van de taken, de organisatie van het werk en het continu verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en cGMP- en EHSS-compliance worden ondersteund door Lean technieken en concepten. De operator heeft een goede kennis van cGMP, EHSS en Lean, op het niveau dat bij deze functie past, is getraind in de interne procedures en volgt deze, als ook andere interne standaarden, altijd. De Manufacturing Technician signaleert tekortkomingen en verbetermogelijkheden. Hij/zij voert verbeterinitiatieven uit die praktisch van aard zijn en geen support van andere afdelingen nodig hebben en is in teamverband betrokken bij grotere of complexere initiatieven.

Qualifications

Minimum Qualification
1.    Minimum opleiding: Technische opleiding op MBO 2 niveau (bijvoorbeeld Autotechniek, Vliegtuigbouwkunde, Werktuigbouwkunde)

2.    Minimum ervaring: 1 – 2 jaar relevante werkervaring

3.    Competenties

Technisch / inhoudelijk
•    Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid, Engelse leesvaardigheid
•    Technisch inzicht
•    Vaardig in het (de-)monteren van technische equipment
•    Vaardig in het werken met computers en software

Gedrag en houding
•    Kwaliteitsgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet inschakelen.
•    Samenwerking en communicatie: Toont respect en luistert naar anderen, brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang.
•    Leren en verbeteren: Staat open voor feedback, leert van fouten, neemt initiatief om eigen werk te verbeteren.
•    Flexibiliteit: Staat open voor verandering, verbetering, vernieuwing.

Blijf op de hoogte van de laatste farma vacatures

of

Blijf op de hoogte van de laatste farma vacatures