Blijf op de hoogte van de laatste farma vacatures

8 Mogelijke beroepen na de opleiding Farmacie

Farmacoloog

Een farmacoloog is een wetenschapper die is gespecialiseerd in het onderzoeken van de reacties van het menselijk lichaam op geneesmiddelen en andere stoffen. Farmacologen bestuderen hoe deze stoffen zich gedragen in het menselijk lichaam, hoe de cellen met medicijnen reageren en hoe medicijnen worden opgenomen en afgebroken.

Farmacologen werken in een breed scala aan instellingen, waaronder ziekenhuizen, universiteiten en farmaceutische bedrijven. Ze werken samen met artsen om de beste medicijnen voor patiënten te ontwikkelen. Farmacologen onderzoeken nog niet goedgekeurde medicijnen en adviseren zo nodig onderzoeksonderwerpen, als oplossingen voor problemen. Op basis van hun metingen en onderzoeken beoordelen zij de effectiviteit van medicijnen en andere stoffen en helpen bij de regulering van de farmaceutische industrie en het beheer van de medicijnen die worden gebruikt door het publiek.

Apotheker

Een apotheker is een specialist die verantwoordelijk is voor de distributie van geneesmiddelen en de advisering van patiënten over medicijngebruik. Apothekers helpen bij het recenseren en voorschrijven van medicijnen, volgen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van farmacologie, voeren laboratoriumtesten uit en verstrekken professioneel advies aan patiënten over druginteracties en bijwerkingen. Ze moeten ook zorgvuldig documenteren welke medicijnen zijn voorgeschreven, de aanbevolen doseringen en modaliteiten voor inname. Apothekers werken meestal achter de medicijnenbalie in apotheken, ziekenhuizen en andere intramurale instellingen. Ze kunnen ook medicijnen verstrekken in een ambulante instelling, zoals een gespecialiseerde apotheek of een longarts.

Klinisch apotheker

Als klinisch apotheker ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van apotheekactiviteiten in een ziekenhuis of gezondheidscentrum. Je bent betrokken bij het leveren van farmaceutische diensten en patiëntenzorg.

Je werkt nauw samen met andere professionele leden van de gezondheidszorg zoals artsen, verpleegkundigen en andere apothekers. Je biedt expertsadvies over geneesmiddelen en bijwerkingen, klaarmaakt recepten voor patiënten en helpt bij het beheer van patiëntischema's. Ook adviseer je andere gezondheidszorgprofessionals over farmaceutische bijwerkingen, indicaties en optimale toepassingen van geneesmiddelen.

Je beheert ook de voorraad, waaronder het bestellen en controleren van medische hulpmiddelen. Daarnaast werk je actief aan de verbetering van de kwaliteit van de apotheekdiensten en analyseer je bestaande procedures om de effectiviteit te verhogen.

Ten slotte geeft de klinisch apotheker voortdurend onderwijs aan artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals, waardoor je een essentieel onderdeel bent van de gezondheidszorg.

Farmacotherapeut

Klinische Farmacotherapeuten evalueren voorgeschreven medicatie bij patiënten, waaronder farmacokinetische en -dynamische resultaten, en de effectiviteit ervan. Ze werken ook mee aan het monitoren van de zorg voor patiënten. Klinisch Farmacotherapeuten voeren ook oftewel farmacotherapeutische interventies uit om optimale verzorging te krijgen die tegemoet komt aan de behoeften van de patiënt, zoals het voorschrijven van een afgestemd geneesmiddel en het stoppen met een geneesmiddel als de voordelen niet opwegen tegen de risico's.

Klinisch onderzoeker

Klinisch onderzoekers zijn professionele gezondheidsprofessionals die levens veranderende therapieën en behandelingen helpen ontwikkelen om mensen met een breed scala aan gezondheidsproblemen te helpen. Klinisch onderzoekers voeren verschillende rollen uit variërend van onderzoeker tot zorgverlener, directeur of projectleider.

Ze voeren systematische onderzoeken uit en verzamelen zorgvuldig data om vast te stellen of therapieën effectief en veilig zijn. Daarnaast spelen klinisch onderzoekers een rol in het proces van wetenschappelijk onderzoek door rekening te houden met ethicare richtlijnen, onderzoek protocollen beoordelen en het ontwerpen van experimenten op basis van het bestaande wetenschappelijke bewijs.

Klinisch Chemicus

Als Klinisch Chemicus werk je met moderne laboratoriumtechnologie om kwantitatieve of kwalitatieve analyse uit te voeren van biologische monsters, zoals bloed, plasma of urine, en andere monsters voor analyse. De taken van een Klinisch Chemicus zijn divers en kunnen beginnen met het bestellen van apparatuur en het maken van onderhoudsplannen. Je zal verantwoordelijk zijn voor het verifiëren van data, het operationeel houden van onderzoeksapparatuur en het zorgen voor een nauwkeurige bemonsteringsprocedure.

Je zal ook helpen bij het interpreteren van laboratoriumresultaten en het adviseren van artsen over gegevens. Daarnaast zal je tijd besteden aan het onderzoeken van en rapporteren over laboratoriumtests, het documenteren van onderzoeksresultaten, het ondersteunen van andere laboratoriumspecialisten en het trainen of aanleveren van onderwijs over klinische technieken en diagnostische apparatuur.

Regelgevend specialist

Een regelgevend specialist is iemand die de regels en voorschriften inzake productie, handel, milieu en gezondheidszorg naleeft. Het doel is om ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en particulieren voldoen aan wetgeving.

Een regelgevend specialist creëert, ontwikkelt, implementeert en evalueert voorschriften. Ze helpen ook bedrijven en particulieren bij het voldoen aan regelgeving. Ze leiden audits uit, stellen regelgevingsdocumenten op en bieden begeleiding bij het naleven van regelgeving. Daarnaast stellen regelgevend specialisten adviesrapporten op voor overheden en beoordelen ze bestaande wetgeving.

De verantwoordelijkheid van een regelgevend specialist is het voldoen aan wetgeving en om ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en particulieren hieraan voldoen. Ze moeten ook ervoor zorgen dat alle betrokkenen zich bewust zijn van alle relevante regelgeving, inclusief wijzigingen die aan de wetgeving

Gezondheidsinspecteur

Een Gezondheidsinspecteur inspecteert voedselbedrijven om te helpen voorkomen dat ziekteverwekkende micro-organismen, chemische stoffen en andere contaminanten voedsel bereiken dat we consumeren. Ze inspecteren voedselverwerkende bedrijven en -verpakkers, controleren de voedselopslag en distributiesystemen, en beoordeelt de voedingsmiddelenbeschermingsprogramma's die bedrijven hebben ontwikkeld. Ook volgen ze voorschriften uit de voedsel- en zuivelwetgeving.

Gezondheidsinspecteurs moeten gecertificeerd worden volgens de eisen van hun regio. Daarnaast moeten zij de hygiëne, veiligheid en kwaliteit van voedselsystemen inspecteren en onderzoeken. Gezondheidsinspecteurs kunnen vereisten opleggen om te voldoen aan relevante veiligheidsvoorschriften. Bij het uitvoeren van inspecties, documenteren en rapporteren gezondheidsinspecteurs de bevindingen. Als er gevaarlijke situaties worden geconstateerd, stellen gezondheidsinspecteurs maatregelen op om overtredingen op te sporen en te corrigeren en dienen ze overtredingen en aanklachten bij de juiste lokale, staats- of federale autoriteiten in.

Wil je weten welk beroep het beste bij jou past?

Om beter in te schatten welk beroep bij je past zijn er verschillende methodes.

  1. Doe een beroepskeuzetest. Deze testen helpen je bij het identificeren van je talenten, interesses en competenties en geven je een indicatie van beroepen die bij je passen.
  2. Doe onderzoek naar verschillende beroepen. Leer meer over verschillende beroepen en verdiep je in wat ze inhouden en wat de voordelen en nadelen ervan zijn.
  3. Bespreek mogelijkheden met iemand die al werkzaam is in een beroep dat je interesseert. Praten met iemand die al ervaring heeft met een bepaald beroep kan je helpen erachter te komen of het iets is waar je enthousiast over kunt worden.