Blijf op de hoogte van de laatste farma vacatures

Wat doet een Data Scientist in de farmaceutische industrie?

Een Data Scientist in de farmaceutische industrie brengt zijn of haar expertise in om analyse en datamodelleren te gebruiken om wetenschappelijke inzichten te verkrijgen en waardevolle informatie te verstrekken. Met behulp van verschillende databronnen, zoals klinische proeven, registraties van patiënten, laboratoriumresultaten, medische dossiers, gegevens van externe bronnen en andere wetenschappelijke gegevens, kunnen Data Scientists nieuwe inzichten verkrijgen en waardevolle informatie aanleveren die nuttig is voor wetenschappers, artsen en reguleringsautoriteiten.

Data Scientists worden vaak ingezet om patronen te ontdekken die kunnen leiden tot betere diagnostische tests, effectieve medicijnen en meer veilige behandelingen. Ze kunnen ook helpen bij het identificeren van risicofactoren voor het ontwikkelen van bepaalde ziekten, het voorspellen van farmacokinetische interacties en het evalueren van farmaceutische producten in termen van hun veiligheid en efficiëntie. Data Scientists kunnen ook worden ingezet om de verstrekte geneesmiddelen te verbeteren door nauwkeurige patiëntensegmentatie te identificeren en de best passende behandeling voor elk segment te bepalen.

Wat zijn de taken van een Data Scientist in de farmaceutische industrie?

 • Ontwikkelen van voorspellende modellen om de effectiviteit van medicijnen te voorspellen
 • Onderzoeken van data om trends en patronen te identificeren die helpen bij het verbeteren van de farmaceutische producten
 • Ontwikkelen van algoritmen voor het voorspellen van toekomstige behoeften in de farmaceutische markt
 • Ontwikkelen van tools voor het analyseren van klinische gegevens
 • Uitvoeren van statistische analyses om klinische studies naar farmaceutische producten te ondersteunen
 • Ondersteuning bieden bij het verzamelen van klinische gegevens voor farmaceutische producten
 • Onderzoek doen naar nieuwe farmaceutische producten

Welke opleiding heb je nodig om een Data Scientist in de farmaceutische industrie te worden?

Om een Data Scientist in de farmaceutische industrie te worden, heb je een opleiding in informatica, statistiek, wiskunde, farmacologie of biomedische technologie nodig. Daarnaast is het belangrijk dat je technische vaardigheden bezit, zoals programmeren en het gebruik van data-analyseprogramma's. Ervaring met de farmaceutische industrie is ook een vereiste.

Welke opleiding heb je nodig om een Data Scientist in de farmaceutische industrie te worden?

Om een Data Scientist in de farmaceutische industrie te worden, is een opleiding in farmaceutische wetenschappen, informatica, informatiekunde of data science vereist. Daarnaast is een goede kennis van de farmaceutische industrie en de actuele ontwikkelingen in de sector ook noodzakelijk.

Welk salaris kun je verwachten als Data Scientist in de farmaceutische industrie?

Volgens Glassdoor kan een Data Scientist in de farmaceutische industrie in Nederland in 2023 een gemiddeld salaris verwachten van €72.637 per jaar. Volgens PayScale ligt het gemiddelde salaris voor deze functie op €73.133 per jaar.

Welke doorgroeimogelijkheden heb je als een Data Scientist in de farmaceutische industrie?

 1. Ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen:
  • Ontwikkeling van algoritmen voor geneesmiddel- en behandelingseffectiviteit
  • Ontwikkeling van algoritmen voor het voorspellen van bijwerkingen
  • Ontwikkeling van algoritmen voor het voorspellen van farmacokinetiek
 2. Uitvoeren van klinisch onderzoek:
  • Ontwikkeling van algoritmen voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van klinische gegevens
  • Ontwikkeling van algoritmen voor het voorspellen van patiëntrespons op medicijnen en behandelingen
 3. Uitvoeren van farmaceutische logistiek:
  • Ontwikkeling van algoritmen voor het beheren en plannen van productieprocessen
  • Ontwikkeling van algoritmen voor het voorspellen van vraag en aanbod
 4. Verbeteren van farmaceutisch management:
  • Ontwikkeling van algoritmen voor kostenanalyse
  • Ontwikkeling van algoritmen voor risicobeheer